Tilitoimistot: Ratkaisu myös toimiston omaan työajanseurantaan


Sen lisäksi, että tilitoimistot voivat hyödyntää Palkkailmoa asiakkaidensa palkanlaskennan tukena palkanlaskijan käyttöliittymän muodossa, tilitoimistot voivat käyttää Palkkailmoa myös omaan työaikakirjanpitoonsa.

Tilitoimistotyössä työaika on usein liukuva ja esimerkiksi asiakkaiden palkanmaksuaikatauluista johtuen tietyt päivät voivat olla kiireisempiä kuin toiset, mikä saattaa tarkoittaa plus-/miinustuntien kertymistä. Jotta tehty työaika saadaan selkeästi ja todenmukaisesti raportoitua, tarvitaan tehokas seurantatyökalu. Palkkailmo on erinomainen ratkaisu tähän tarpeeseen.

Reaaliaikaista työajanseurantaa Kellokortilla

Palkkailmon Kellokortilla voidaan vaivattomasti ja näppärästi leimata päivittäiset tehdyt työtunnit reaaliajassa. Työntekijän tarvitsee vain kirjata itsensä Sisään ja Ulos, jolloin ohjelma laskee tehdyt työtunnit ja mahdolliset plus-/miinustunnit, antaen päivittäin reaaliaikaista tietoa tehdystä työajasta. Tällöin ei tarvitse jälkikäteen muistella, paljonko esimerkiksi mahdollisia plus-tunteja on kertynyt, vaan ne ovat todennettavissa tehtyjen leimausten perusteella, mikä on sekä työntekijän että työnantajan etu.