Palkkailmo tehostaa palkanlaskijan työtä


Palkkailmon palkanlaskijan käyttöliittymä on tilitoimistoille tarkoitettu työväline, jonka avulla saadaan kaikki asiakkaan palkanlaskentaan tarvittava tieto kätevästi samasta paikasta ja yhtenäisessä muodossa. Jos asiakasyritys käyttää Palkkailmoa työtuntien raportointiin, myös tilitoimisto voi hyödyntää ohjelmistoa palkanlaskijan käyttöliittymän muodossa.

Accountor Kouvolalla on asiakkaita, jotka toimittavat palkanlaskentaan tarvittavat tiedot Palkkailmon kautta. Kun asiakasyrityksen esimies on jättänyt vahvistuksensa, palkanlaskija voi hakea tarvittavat tiedot käyttöliittymästä omilla tunnuksillaan, ilman että esimiehen tarvitsisi tietoja erikseen lähettää.

Accountor Kouvolan tiimiesimies Sini Horpulla on useiden vuosien kokemus palkanlaskijan käyttöliittymän hyödyntämisestä. Palkkailmo tehostaa prosessia työtuntien ilmoitusvaiheesta aina palkanlaskentaan asti.
- Työaikatietoja voidaan tuoda ohjelmaan matkapuhelimen kautta tai yhteisestä kellokorttiohjelmasta. Esimiehelle jää vain tarkistusvastuu sen sijaan että hän itse syöttäisi tiedot esimerkiksi paperisista tuntikorteista. Ylimääräiset välivaiheet jäävät pois, Horppu kuvailee.

Sähköinen siirto nopeuttaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta

Palkanlaskija saa Palkkailmosta sähköisen siirtotiedoston, jonka avulla tiedot voidaan viedä suoraan palkanlaskentaohjelmaan. Tiedostoon määritellään palkkalajinumerot, joiden avulla tiedot kohdistetaan oikein palkanlaskentaohjelmassa. Manuaalisten vaiheiden jäädessä pois prosessi nopeutuu ja virheiden mahdollisuus vähenee.
- Sähköisesti palkkaohjelmaan saatava palkka-aineisto nopeuttaa ja varmentaa käsittelyä verraten manuaalisesti palkkaohjelmaan vietävään tietoon, Horppu vahvistaa.
- Sähköinen siirto antaa mielestäni varmuutta sekä tietojen välittäjälle että palkanlaskijalle – tieto välittyy palkkaohjelmaan sellaisenaan.

Palkanlaskijan käyttöliittymä edesauttaa palkanlaskijan työtä monella tavoin.
- Palkanlaskennan kannalta käytettävyys on hyvä. Saamme tiedot palkkaohjelmaan sähköisesti: nopea ja luotettava keino, virheetöntä tietoa. Ohjelman käyttö on myös turvallista, koska tiedonsiirto on tarkasti salattua, Horppu luettelee.

”Palkka-aineisto yhdestä kanavasta!”

Palkanlaskijan käyttöliittymän ansiosta on helppoa hahmottaa asiakasyritys kokonaisuutena. Siirtotiedoston ja palkkalajitulosteen lisäksi palkanlaskija näkee ohjelmistosta myös yksityiskohtaisempaa tietoa: jos jokin kohta raporteissa herättää kysymyksiä, hän pääsee tarvittaessa katsomaan yrityksen toteutuneita työaikoja päiväkohtaisella tasolla, jolloin vältytään ylimääräisiltä tarkennussoitoilta asiakasyritykseen. Palkanlaskija näkee myös henkilötietomuutokset, kuten osoitteenmuutokset tai uudet tilinumerot, sekä tehdyt työsopimukset ja työsuhteen päättämiset.
- Palkkailmo on hyvä tiedonvälityskanava asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Henkilötietomuutokset ja uudet henkilötiedot voidaan tallentaa Palkkailmoon, josta palkanlaskija voi noutaa tiedot. Myös työsopimukset ja työtodistukset voidaan tallentaa henkilön taakse. Näin tieto säilyy yhdessä paikassa, Horppu kuvailee.
- Palkkailmoa voidaan käyttää myös yrityksen ilmoitustauluna, jos työntekijöillä on oikeudet ohjelmaan. Tällöin on kätevää laittaa tarvittaessa henkilöstötiedotteita, hän lisää.

Palkanlaskijoille toimitetaan tietoa usein mitä erilaisimmissa muodoissa ja kokonaisuuksissa, jolloin heille kertyy helposti lukemattomia paperilappuja ja lähteitä. Palkanlaskijan käyttöliittymän ansiosta tieto saadaan keskitetysti samasta paikasta ja samassa muodossa. Tässäkin asiassa Horppu kokee Palkkailmon edesauttavan palkanlaskijan työtä.
- Palkkailmo tuo palkka-aineiston keskitetysti meille, hän toteaa.

Selkeä ja helppokäyttöinen

Horppu kokee palkanlaskijan käyttöliittymän selkeäksi ja helppokäyttöiseksi.
- Käyttö on mielestäni helppo oppia ja neuvoa toiselle käyttäjälle palkanlaskennan puolella. Asiakastuesta on aina saanut avun! Hän kiittää.

Hän suosittelee Palkkailmoa mielellään.
- Suosittelen Palkkailmoa yrityksille joissa tarvitaan yhtenäinen väline palkka-aineiston välitykseen. Työaikakirjanpito on lakisääteinen, ja se tulee löytyä yritykseltä, Horppu tiivistää.

Lataa Palkkailmon esite Case Accountor Kouvola